Bayraklardaki hilaller niye birbirinden farklı? Niye her ülke farklı yöne bakan hilal kullanıyor?

Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğu bilinen hilalin, geçmişte kullanım alanları da farklıydı.

Günümüze kadar ulaşan bilgilere göre hilalin ilk kullanımı Antik Yunan’ın mitolojik ve astrolojik gösterimlerinde görülüyor. Yunan Ay tanrıçaları Artemis’in ve Selene’nin tasvirlerinde sıklıkla hilal kullanılıyor.

Hilal, şeklinden dolayı yaya da benzetilmişti. Artemis’in yayı olarak tasvir edildiğini de görmek mümkün.

1453 yılında İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı Devleti’nin bayrağında hilal kullanılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu aracılığıyla Aceh Sultanlığı gibi diğer İslam ülkelerine geçmiş ve zamanla İslam ile ilişkilendirilmiştir.

Hilalin bayraklara nasıl ve hangi açıyla yerleştirileceğini belirleyen nedir?

Bu gerçek akla gelmeyebilir ama Ay’ın evrelerine dünyanın her yerinde aynı açıdan bakılmaz. Bunun nedeni, Dünya’nın kendi etrafında Ay’ın ise Dünya’nın etrafında dönmesi. Ay, aynı anda birden fazla yerde farklı mesafelerde ve açılarda görülebiliyor.

Bir diğer teoride, arazinin bulunduğu enlemin de hilalin açısını belirlemede rol oynayabileceğidir. Bu teoriye bir örnek olarak Pakistan bayrağına bakalım.

Pakistan`ın bulunduğu 30 derece kuzey enlemi dolaylarında çekilmiş tipik bir hilal evresi. Açılar her zaman aynı olmuyor ama bayrak tasarımında bu aşamadan faydalanmış olabilir.

Ancak bir teoride, Türk bayrağının zamanında gökteki hilalin açısını hesaba katmaya ihtiyaç duyulmadan planlandığı düşünülüyor.

Türk bayrağındaki hilal, her daim sağa dönük.

Aslında Türk bayrağı belirli ölçüler ve açılar kullanır ama hilalin belirli bir evresine göre açı belirleme kaygısı bulunmuyor.

Başka bir örnek olarak, Moritanya bayrağını ele alalım. Hilal yukarı doğru bakıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir